Πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία με το username και password του email σας στο ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ